Šampion ENFP

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

5 %

V celé populaci má
typologii Šampion
5% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Srdeční a nadšeni 
  • Empatičtí a starostliví 
  • Schopni přemýšlet abstraktně a pochopit složité koncepty 
  • Potřebují schválení od ostatních 
  • Neorganizovaní 
  • Silné komunikační dovednosti 
  • Zábavní a spontánní 
  • Velmi kreativní

Popis typologie - Šampion

Svou pozornost neupoutávají v první řadě na věci a objekty jak to dělají ENTP, ale spíše na živé bytosti a hodnoty. Lidé s typologií Šampion (dále ENFP), kterých je mezi námi asi 5%, jsou neúnavnými a doživotními bojovníky za dokonalost, lásku, autenticitu, spontánnost, jen aby byli lidé více sami sebou.

V jejich životě se málokdy odehrává něco bezvýznamného nebo malicherného. Mají obrovskou schopnost motivovat, inspirovat. Upřímně se těší, když jejich snaha dokáže povzbudit lidi a snaží se všestranně pomáhat. Pokud se ale setkají s nepochopením nebo odporem, negativní zážitek se projeví buď ve formě deprese, nebo jako touha odplatit křivdu. Pokud jsou jejich soudy podložené realitou, bývají téměř geniální, pokud ne, jsou katastrofálně vedle.

Intenzivně vnímají nejen sebe, ale jsou citliví i vůči svému okolí a zachytí i ty prvky mezilidského ovzduší, které jiným uniká. Jako rodilí optimisté vidí ENFP v lidech jen to nejlepší. Tento typ je nejoptimističtějším ze všech typů. Někdy narážejí na to, že jejich bytostný optimismus bývá nepochopen a je vysvětlován jako povrchnost.

Bývají velmi tvořiví a rádi dělají nové věci, hlavně takové, které dělají lidem dobře. Podobně jako u ENTP, rozdělají toho mnohem víc, než stačí dokončit. Naštěstí však jejich nadšení dokáže přeskočit na jiné a ti to s trochou štěstí dokončí za ně. Bývají velcí improvizátoři, takže i to, co sami dotáhnou, je někdy úplně jiné než co původně zamýšleli.

Milují svobodu a nesnášejí závislost a podřazenost: svou na jiných a jiných na nich. ENFP se opakovaně s překvapením mohou ocitat obklopeni následovníky, o které nestáli a o nichž ani nevědí, že je mají a jak k nim přišli.

Z hlediska profesního uplatnění mají ENFP skutečně široký výběr a jsou schopni uspět ve více oblastech. Bývají vřelí, nadšení, zábavní, nenucení, vynalézaví, veselé mysli, imaginativní a dokážou zvládnout téměř vše, co je zajímá. Jsou dobří hlavně tam, kde mohou spolupracovat s lidmi. Na kolegy působí jejich přítomnost většinou hřejivě a příznivě. Skvěle dokážou dát lidi dohromady, začít, "nastartovat" poradu či mítink. Méně brilantní jsou již v organizačních detailech, dotažení a uskutečnění svých závěrů a doporučení. Další jejich předností je schopnost myslet "na nohou", za pochodu a umět bleskově reagovat na situace tak, jak se právě vyvíjejí. Aby byli úspěšní, potřebují mít co nejrozmanitější úkoly, nejlépe každý den jiné, dokonce i s jinými lidmi. Tehdy dokážou využít svůj tvůrčí a adaptivní talent, který vyžaduje mnoho prostoru na svůj rozlet. Jejich vůdcovství bývá někdy natolik pronikavé a všudypřítomné, že nejsou vždy schopni přijmout nápady druhých. Jako je voda přirozeným prostředím pro ryby, je mezilidská interakce prostředím pro ENFP. Naopak nesnášejí a nedaří se jim tam, kde práce vyžaduje z jejich pohledu tupé opakování, dodržování pravidel či norem a kde je nutné věnovat pozornost administrativním záležitostem a detailům.

ENFP někdy bývají v napětí, jako kdyby očekávali příchod krize, kterou, pokud se nedostaví, i sami vyvolají, například tím, že věci ponechají na poslední chvíli. Vědí, že za takových okolností dokážou být závratně výkonní a vše najednou s nevšedním nasazením nakonec nějak zvládnou a většinou i včas dokončí. Problém je v tom, že často předpokládají, že jiní členové rodiny, přátel, kolegové, jsou v tomto ohledu stejní. Domnívají se, že tento způsob života vyhovuje každému, což ale neplatí.

Vždy je zajímá, co může být a ne co je. Život naplno je podobně jako u ESFP někdy vykupován obrovskými změnami nálady, kdy deprese střídá nadšení, skepse optimismus.

Uvádí se, že ENFP jsou velmi náchylní na tři neduhy: bolesti hlavy a migrény, na bolesti páteře a na občasnou, téměř chorobnou únavu a vyčerpanost. Je pro ně proto velmi důležité nežít stále naplno a umět si skutečně odpočinout.
Zvláštní předností ENFP je komunikační přizpůsobivost. Kamerové záznamy odhalily, že více než jiné typy dokážou přebírat tempo, gestikulaci, mimiku a způsob vyjadřování lidí, s nimiž si právě povídají.

Ve většině případů jsou ENFP altruističtí a morální. Jako všichni idealisté, potřebují hodně chvály a uznání. I z tohoto důvodu udržují kontakty s mnoha lidmi, patří do více skupin. Současně ale mají výraznou potřebu intimity, silně potřebují někoho, na koho se mohou za všech okolností spolehnout.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.