Maršál ENTJ

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

5 %

V celé populaci má
typologii Maršál
5% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Výborné vůdčí dovednosti
  • Sebejistí
  • Silné komunikační schopnosti
  • Oceňují organizovanost a uspořádanost
  • Dobří v přijímání rozhodnutí
  • Rádi plánují
  • Asertivní, přímočaří, upřímní

Popis typologie - Maršál

Údajně je v populaci jen 5 % lidí této skupiny. Maršálové (dále ENTJ) mají velkou touhu mít věci pod kontrolou. Oproti ESTJ jim nestačí praktické věci dělat, oni je chtějí řídit, stát v čele, mít na povel, zlepšovat je. Jsou schopni vynalézavě zorganizovat činnost rozdílných lidí, sladit cíle, strategie a očekávání, stanovit odpovědnost a vyžadovat svědomitost. Jsou trochu jako INTJ, ale jejich iNtuice nelétá ve vzduchu, stojí pevně na zemi. ENTJ budou usilovat o lepší organizaci honu na lišku, ale nebudou se ptát, proč má být liška chycena. Jejich vnitřní sílou a potřebou je touha vést. Tento sklon vychází najevo již v mladém věku, kdy mají snahu ovlivňovat jiné děti. Oni prostě vědí, jak věci mají být a jak toho dosáhnout. Jakoby předpokládali, že jiní prostě nemají schopnost vidět věci tak zřetelně a je ztráta času pokoušet se jim to vysvětlovat.

Svět kolem sebe rychle třídí, zevšeobecňují a nacházejí v něm důkazy pro svá tvrzení. Mají velký smysl pro praktičnost i jakousi nelítostnou přímočarou pragmatičnost. Jejich pozornost okamžitě postřehne přebytečné nebo nefunkční prvky systému a jejich úsilí se téměř automaticky nasměruje k jejich odstranění. Bytostně nesnášejí zbytečné úsilí, opakované chyby a nutnost říkat něco dvakrát.

Bez milosti odhalí chybnou nebo nelogickou premisu či neopodstatněný závěr, který nevyplývá z předešlého a okamžitě se budou snažit řešit nápravu. Život se pro ně odvíjí v konfrontaci, debatách a setkáních s cílem něčemu se naučit a samých sebe zdokonalit. Tento způsob komunikace v žádném případě není třeba brát osobně a nemá nic společného s tím, zda jsou jim lidé sympatičtí nebo ne. Jde jim jen o získávání informací, nic víc a nic méně. ENTJ mají rádi výměnu názorů a je jedno, jestli jim výsledek debaty dá za pravdu nebo ne. Váží si lidí, kteří se jim postaví v polemice. Ti, kteří nedokážou prezentovat a obhájit svůj vlastní názor a nechají se jimi zastrašit, jsou pro ně "vzduch".

ENTJ dokážou být přesvědčiví, jasně a stručně se vyjádřit, vystihnout podstatu věcí. To z nich dělá vynikajícíc komunikátory na čele svých lidí. Očekávají, že jejich partneři nebo partnerky v práci a osobním životě budou také silné osobnosti, které se nezaleknou občasné konfrontace, že budou samostatné bytosti se zdravou sebedůvěrou.

Dobře rozvinutí ENTJ mají takříkajíc zázračné schopnosti vidět věci z více pohledů, přistupovat k nim s nezkalenou myslí, kterou nepoužívají jen na vynášení soudů, ale také jako prostředek vztahu k druhým. Mají jedinečný dar nejen vidět příležitosti, které situace přináší, ale také neobyčejnou schopnost a sílu realizovat je. Úspěšní ENTJ se vyznačují právě tím, že jsou schopni vyvážit své vize relevantními skutečnostmi.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.