Živitel ESFJ

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

13 %

V celé populaci má
typologii Živitel
13% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Milí a soucitní s ostatními 
  • Zábavní 
  • Vysoce organizovaní 
  • Praktičtí 
  • Loajální 
  • Těší se z pomoci jiným 
  • Obětaví 
  • Spolehliví 
  • Hledající souhlas

Popis typologie - Živitel

Uvádí se, že tento typ je nejspolečenštější. Mívají sklony idealizovat kohokoliv, kdo se právě nachází v ohnisku jejich přízně. Tato skupina představuje asi 13 % populace. Jejich jemná a starostlivá povaha je doprovází za horizont jejich vlastních potřeb ke službě pro druhé. Dokážou být vnímaví jak k věcným, tak lidským detailům situace. Konkrétní vnější podněty, informace, data, zprávy apod. zkoumají nepřímo, vnitřně, přes stavy, které v nich vyvolávají. Jejich činnosti bývají dobře organizovány. Muži tohoto typu mají daleko menší potřebu být pevně v sedle, držet otěže a mít kdeco na povel, zvláště pokud by to bylo na úkor potřeb a přání druhých.

Ze živitelů (dále jen ESFJ) zpravidla vyzařuje přátelství, náklonnost a laskavá péče. Bývají výbornými hostiteli, u kterých se každý cítí dobře a ne jen proto, že si většinou hned zapamatují, kdo se jak volá a co má rád. Jsou pozorní k potřebám jiných a nelitují žádného vynaloženého úsilí, aby je uspokojili. Jsou to udržovatelé tradic v nejlepším slova smyslu, lidé, kteří nezapomenou na vaše narozeniny či jiný svátek.

Zraňuje je nezájem jiných a od okolí potřebují oceňování a potvrzování oblíbenosti. Všímají si, jak se druzí tváří, jak vypadají a dělají si o nich pevný úsudek na základě společenských norem. Pokud jsou izolováni od lidí, cítí se jako ve vězení.

Pro svůj smysl pro povinnosti a pořádek někdy připomínají ESTJ, ale důvody, proč se tak chovají, jsou jiné. ESTJ mají logické a objektivní pohnutky, nezávislé na mezilidských vztazích a někdy možná i proti nim. ESFJ mají důvody osobní, soukromé, vždy zabarvené vztahem k tomu, koho se daná věc týká. Jejich sebeúcta vyvěrá z toho, co si o nich myslí lidé, na kterých jim záleží.

Usilují o to, aby jejich jednání a život byli jasným příkladem dobrého vztahu k jiným, aby byli dobrými rodiči, sousedy, pracovníky apod. ESFJ, kteří si osvojí potěšení radovat se z toho, že je okolí přijímá proto, jací jsou a ne jen pro to, co dělají správně a obětavě, zjistí, že jsou schopni, pokud je to nutné, odpoutat se od názorů a hodnocení jiných a být více samými sebou. To jim přináší schopnost nenechat se zraňovat kritikou jiných, přijímat ji jako radu jak se příště vyvarovat chyb.

Slabinou ESFJ a ENFJ je například nechuť k složitým logickým analýzám, které vyžadují pečlivou a pracnou preciznost. Pokud tuto racionálnější stránku zanedbají, mohou ve stresových situacích nečekaně explodovat ve formě silných výbuchů kritiky, často nelogické, nekonzistentní, nenormální a mnohdy i nespravedlivé. Nevyvinuté a nekultivované myšlení může způsobit, že bezvýhradně příjmou nějakou ideologii či systém ideologií jako celek bez toho, aby ji hlouběji pochopili.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.