Architekt INTP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

1 %

V celé populaci má
typologii Architekt
1% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Tiší, rezervovaní, přemýšliví 
  • Mají rádi teoretické myšlení 
  • Jsou flexibilní a tolerantní 
  • Velmi logiští a faktičtí 
  • Dobří v myšlení mimo zažitých zvyklostí

Popis typologie - Architekt

Architekti (dále jen INTP) jsou někdy vnímáni jako lidé, kterým je těžko rozumět, a které je nesnadné pochopit. INTP bývají architekty nových myšlenek a systémů. INTP jsou skutečně vzácným druhem, neboť je jich v populaci jen jedno procento. Protože milují elegantní teorie, mohou sklouznout do redukcionismu. Když už si jednou osvojí a přijmou za svůj nějaký poznatek, už jej nikdy nezapomenou. Bývají posedlí analýzou. Na rozdíl od ISTP jsou vysokého intelektuálního nasazení schopni bez ohledu na to, zda jim nebo komukoli analýza přinese bezprostřední užitek.

Logika věcí je pro ně logika a nijak nesouvisí s etikou nebo lidskými city. Pravda pro ně nemá morální rozměr. Tento rys jejich povahy může někdy vyvolávat nepřátelskou nebo obrannou odezvu a INTP si vyslouží pověst arogantních a lhostejných lidí bez emocí a ohledů.

Jejich krédem je, že skutečnou pravdu je třeba znát stůj co stůj. Jak s ní později naložíme, je už jiná otázka. Svět pro ně existuje především proto, aby byl poznán. Realita je jen trivialita, která nám poskytuje nápady a náměty. INTP jsou logici, matematici, fyzici či filosofové. Zajímá je proto každá možnost, jak myšlenky uspořádat do smysluplných struktur, které lépe popíší podstatu světa. Netřeba však od INFP očekávat, že budou tyto poznatky aplikovat do života. Povaha jejich výtvorů je vysloveně abstraktní, proto jim často není připsáno prvenství pro jejich výtvory. Ocenění jejich práce často přichází až posmrtně.

INTP jako introverti nejsou velmi populární, ale ani se o to nesnaží. Raději pracují osamotě, tiše, bez přerušování a vytahování kýmkoli a z jakéhokoliv důvodu. Pokud se má skutečně efektivně využít nadání těchto lidí, potřebují kolem sebe podpůrný tým lidí, který se ujme jejich nápadů a myšlenek jakmile se objeví, dřív než o ně INTP ztratí zájem a začnou se věnovat něčemu jinému.

Daří se jim dobře tam, kde je ochota snášet jejich introvertní povahu a kde nevládne duch a kultura puntičkářských lidí. Lepší jsou jejich zvláštnosti snášeny muži než ženami. Muži tohoto typu oproti ženám trpí menší společenskou citlivostí a dopouštějí se "trapasů", které jim vůbec nedojdou. Mají sklon stranit se společenských událostí, a když se tam už objeví, tak se celou dobu baví jen s málo lidmi odpovídající intelektuální úrovně.

K přednostem INTP patří nezávislost myšlení jak jejich vlastního, tak i podpora, kterou v tomto ohledu poskytují druhým. Schopnost přijít s nápadem a umět ho promyslet do všech důsledků je v jejich očích znakem skutečné vyspělosti ducha. Mnoho elegantních matematických teorií a fyzikálních zákonů od teorie relativity až po různé teorie osobností, od evoluce až po termodynamiku se vylíhlo v hlavách nějakého INTP, i když je do známé a přístupné podoby širší veřejnosti mohl zpracovat někdo jiný.

Pokud jsou ITP vyvedeni z rovnováhy, mohou se uchýlit do obrany, být tragičtí, bojácní, přecitlivělí a hysteričtí, neochotní, tvrdohlaví a nedůtkliví. Mohou se vyhýbat lidem a celému světu a úplně se stáhnout do sebe. Spíše než realita se v nich mohou zrcadlit jejich pocity a představy. Jsou pak v nebezpečí, že pokud fakta, data a skutečnost neodpovídají jejich teoriím a názorům, ignorují je.

Jejich neosobní orientace se může projevit v mnoha podobách, od plachosti až po asociální postoje či jednání. V prvním případě můžeme mít dočinění s naivními či společensky tak trochu neohrabanými, do sebe zahleděnými lidmi. V druhém případě může jít o nekomunikativní izolované podivíny, lhostejně povýšené nad dennodenní starosti, které je ale snadné zneužít pro nejrůznější ideologie.

V oblasti mezilidských vztahů mohou být černobílí, klasický projev primitivního cítění. Nemusí se dovtípit co mohou druzí cítit a obvykle se jim to musí říct "po lopatě". Proto se jim může stát, že se vůči potřebám a přáním druhých projeví netaktně a necitlivě.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.