Ochránce ISFJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

5 %

V celé populaci má
typologii Ochránce
5% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Spolehliví, stabilní, drží se při zemi
  • Těší se pořádku a struktuře
  • Nemají rádi konflikty a hádky
  • Milí, dobrosrdeční a ohleduplní
  • Prakticky smýšlející
  • Mají rádi konkrétní informace
  • Uvědomují si pocity ostatních
  • Mají výbornou paměť na detaily

Popis typologie - Ochránce

Podobně jako ISTJ (Inspektoři) mají i Ochránci (dále jen ISFJ) nejraději informace a fakta o konkrétní realitě. Tito introverti, kterých je v populaci kolem 5 procent, nemají problémy chovat se jako extroverti, pokud to okolnosti vyžadují. Na rozdíl od ISTJ nepřijímají vnější svět neosobně jako čísla, schémata či logické premisy, ale jsou velmi senzitivní vůči preferencím druhých lidí. ISFJ podobně jako ISTJ v sobě nosí smysl pro historii a kontinuitu. U nich jsou to ale spíše dějiny vztahů než idejí, velkých osobností než institucí.

Ze všech typů si nejvíce odříkávají a věnují se svým povinnostem s posvátnou oddaností a odevzdaností. Vědí, že práce je ctnost sama o sobě a zábavu si musí člověk zasloužit. Pokud se do něčeho pustí, zpravidla to i dokončí, pokud to je alespoň trochu v lidských silách. Při tom se budou do puntíku řídit pravidly, závaznými postupy, manuály a všemi příslušnými ustanoveními, neboť ty jsou pro ně zákonem.

Pokud někdo porušuje direktivy, jsou tím pohoršeni a pobouřeni. Vidí v tom urážku těch zkušenějších, kteří je s péčí, v potu tváře pro jiné a ku prospěchu jiným připravili. I když jsou v takových situacích podrážděni, nedávají to většinou najevo. Spíše to v sobě dusí, protože nechtějí vyvolávat konflikt. Pokud se v nich nahromadí příliš mnoho takového napětí, mohou nečekaně a nekontrolovatelně vybouchnout, ale to se jim již situace vymkla z rukou. V práci i v osobním životě se mohou mnohdy velmi angažovat, jako kdyby byli pod přísahou. Mají rádi harmonii a jsou ochotni zajít až do extrémů, aby zabránili konfliktu. Harmonie v jejich pojetí znamená totéž jako vyváženost. Nečekaný nebo nepřiměřeně velký nezdar je může zaskočit stejně jako úspěch.

Mohou se někdy zdráhat vyjádřit otevřeně a bezprostředně svou náklonnost, lásku či radost a volí spíše nepřímé způsoby. To může jejich okolí mást. Lidé si o nich mohou myslet, že jsou nejen plaší a zdrženliví, ale že snad ani nemají touhy a vášeň pro fyzickou intimitu. Opak je pravdou. ISFJ ale dychtí po splynutí potřeb duše, těla a mysli a sní o partnerech, kteří budou ctít křehkou povahu jejich vnitřního světa.

Byl to asi ISFJ, kdo jako první vyslovil "můj dům, můj hrad". Mají totiž silný pocit teritoriality a rozhodně brání své území před rušivými vnějšími vlivy. Rodině, zaměstnání a přátelům bývají silně oddáni, jsou schopni silné sympatie a značné přizpůsobivosti, proto se s nimi dá snadno vycházet. To ale jen do chvíle, pokud nejsou ohroženy jejich hodnoty či zásady. Pokud ISFJ zachvátí zloba vůči někdejšímu provinilci, bude se tato osoba divit, jak dlouho si to na něj dokáže pamatovat.
ISFJ bývají neobyčejně spolehliví. Vadí jim ale, pokud se musejí vyrovnávat se situacemi, kde se neustále mění podmínky, nároky či parametry. Protože chtějí být užiteční, nacházíme je v povoláních, kde se mohou starat o jiné. Mají spíše zakódovanou účast s trpícími všeho druhu a lépe než jakýkoli jiný typ jsou ISFJ schopni pokory. Nejlepší vztah si vypěstují a nejlepší výsledky dosahují ve vztahu k lidem, kteří je potřebují, ba jsou na nich v určitém smyslu závislí. Čerpají uspokojení z toho, že se mohou o někoho starat, zabývat se potřebami jiných a dělají to neokázale, taktně, účinně, nejraději ale po jednom nebo po malých skupinkách. Na druhé straně, i ISFJ potřebují být potřební.

Na rozdíl od ESFJ, kteří jsou hnáni spíše k úkolům a povinnostem, které jsou v souladu s převládajícími a veřejně prokázanými normami a hodnotami, bývají motivy ISFJ více subjektivní.

Zatímco chování EFJ (Učitelé, Živitelé), je určováno spíše konvencemi a sociálními rolemi, to jest být dobrými rodiči, občany či zaměstnanci, IFJ (Poradcové, Ochránci) jde spíše o zážitek a vnitřní pocit - být pomocníky, zachránci, opatrovníky či pečovateli. ISFJ neznají hranice, pokud mají pomoci členu rodiny, nespravedlivě postiženému spolupracovníkovi, ale například i zcela neznámému člověku či zatoulanému pejskovi. V takových případech nemusí být schopni kalkulovat, kolik času a úsilí jim taková akce zabere a zda vůbec bude mít úspěch. Mohou mít dokonce problémy toto řízení vysvětlit a obhájit. Někdy si podvědomě vytvářejí na sobě závislých lidí, na kterých by mohli "páchat dobro", občas až do té míry, že ani nedokážou chápat a přijímat ty, na kterých nejsou nějakým způsobem závislí. V krajních případech mohou neradi nést, když se někdo z takového postavení začne vymaňovat a projevy samostatnosti vnímat jako svého druhu nevděk až téměř zradu. Pak mají sklony jednat žárlivě až manipulativně, přičemž sami netuší, že se chovají majetnicky.

ISFJ mají mimořádně vyvinutý smysl pro spravedlnost, bývají zastánci rovnosti a mají jako nikdo druhý talent pro neúnavný, pečlivý a přesný výkon opakujících se sledů činností. Jsou to praktičtí realističtí lidé, kteří nijak nepřitahují spekulace a teorie.

Příjemní, spolehliví, vnímaví a citliví jsou snem každého nadřízeného. Tato jejich vlastnost bývá odrazem jejich rozhodování vycházejícího z preferencí jiných. Ve skupinách projevují mnohem méně jistoty, protože potřebují zpracovávat informace a vjemy postupně a jednotlivě, každý zvlášť. To se může projevit například tím, že budou mít problémy s přenesením, jako kdyby to mělo znamenat přiznání, že na úkol nestačí a potřebují pomoc. Nejsou možná tolik brilantní v generování geniálních nápadů. ISFJ dokážou dobře pracovat s detaily a snášejí rutinu.

ISFJ se nejednou setkávají s nepochopením a podceňováním. Protože jim rozhodování může trvat někdy déle, mohou vypadat jako méně bystří než skutečně jsou. ISTJ dokážou tímto tlakům čelit lépe zásluhou svého neosobního logického myšlení, ale pro ISFJ, pro které jsou názory okolí podstatné a berou si je více k srdci, to bývá náročnější. Lidé také mají sklon nakládat na ně čím dál tím víc, protože si myslí, že je to baví. Jsou od přírody šetrní a neradi vidí plýtvání čímkoliv a kdekoliv.

Úspornost, ukládání si stranou na horší časy, počítání s nejistou budoucností považují za jednu z ctností.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.