Rychlý Emiero test

Vyber odpovědi, které tě lépe vystihují.
Přesnější výsledky dostaneš po vyplnění testu s 60 otázkami.

Tento osobnostní test vychází z práce Carla Junga a Isabel Briggs-Mayers, ale ber na vědomí, že to není MBTI test a ani by neměl být takto vnímán.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Co tě víc vystihuje ?
rozdávání energie, máš rád společnost jiných můžeš ušetřit energii, máš rád spíše samotu
Co upřednostňuješ ?
interpretovat věci doslova, spoléháš se na zdravý rozum hledáš význam a možnosti, spoléháš se na předvídání
Co upřednostňuješ?
logičnost, přemýšlení, dotazování se empatie, soucit, přizpůsobování
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Co upřednostňuješ?
organizovanost, pravidelnost pružnost, přizpůsobivost
Co tě víc vystihuje?
komunikuješ s okolím, přemýšlíš nahlas rezervovanost, přemýšlíš ve svém nitru
Co upřednostňuješ?
praktičnost, proveditelnost, experimentálnost představivost, inovativnost, teoretičnost
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Co upřednostňuješ?
otevřenost, přímost, upřímnost diskrétnost, vlídnost, přívětivost
Co upřednostňuješ?
plánování, rozvrhování nahodilost, spontánnost
Co upřednostňuješ?
hledání množství úkolů, veřejných aktivit, interakcí s ostatními upřednostňování soukromých, osamělých aktivit s klidem na soustředění
 • 1
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Co upřednostňuješ?
standardy, pravidla, konvenčnost různost, unikátnost, originalita
Co tě víc vystihuje?
neoblomnost, tendence kritizovat, neústupnost mírnost, tendence starat se o někoho, chápat druhé
Co upřednostňuješ?
řád, strukturovanost bezstarostnost, "žij a nech žít"
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Co upřednostňuješ?
navenek se vyjadřovat o svých názorech zdrženlivost, ponechávání si věcí pro sebe
Co tě víc charakterizuje?
zvážit okamžité problémy, zaměřit se na ně tady a teď dívat se do budoucnosti, globální perspektivy, "velký obraz"
Co upřednostňuješ?
tvrdohlavost, zarytost, preciznost soucitnost, shovívavost
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
Co upřednostňuješ?
být připraven, plánovat nechat věci jít, přizpůsobit se konkrétní situaci
Co upřednostňuješ?
aktivnost, iniciativnost opatrnost, rozvážnost
Co upřednostňuješ?
fakta, věci, vidět "co je" myšlenky, sny, vidět "co by mohlo být"
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
Čemu dáváš přednost?
realitě, zásadovosti, orientovat se na konkrétní věci citlivost, orientovat se na lidi, soucitnost
Co upřednostňuješ?
řídit, vládnout volnost, svobodu
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8

podmínkami používání