Metodika Emiero testů

Od nepaměti si lidé všimli, že jsou si navzájem odlišní, rozmanití. A tak podobně, jako se vyvíjely systémy zařazování rostlin či živočichů, vyvinul se i systém zařazování lidského druhu, který umožňoval předvídat reakce dalších lidí a pochopit jejich.

Emiero testy měří psychologické preference v tom, jak lidé vnímají svět a dělají svá rozhodnutí. Tyto preference byly odvozeny z typologické teorie navržené Carlem Gustavem Jungem, které publikoval v roce 1921 v jeho knize Psychologické typy. Jung se domníval, že existují čtyři základní psychické funkce, kterými prožíváme svět: pocit, intuice, postoj a myšlení. Jedna z těchto čtyř funkcí je dominantní většinu času.

Všechny použité výstupy jako popis jednotlivých typologii a příslušejících profesí vycházejí z knihy Osobnostní typologie a Typologie osobnosti, volba povolání, kariéra a profesní úspěch (2010) od Michala Čakrta.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Kde se používá tato metodika?

Emiero testy jsou tak rozšířené a úspěšné, protože přesně a názorně podávají obraz kličových charakteristik chování, ktoré jsou společné všem lidem. Pomáhají lidem pochopit, jaké jsou jejich přednosti, a vysvětluje, proč mají i své slabiny.

Emiero testy jsou nástroj, který usnadňuje mnoho rozhodnutí. Pomáhá lidem si vybrat studijní obor, typ školy, zvolit si povolání a pomáhá poučeně vstupovat do kolegiálních, přátelských i partnerských vztahů a vycházet s jinými lidmi.

Každý typ má své jedinečné a neopakovatelné přednosti, kterými je obdařen. Současně má ale nutně i své hluchá místa a temnější stránky, před kterými je třeba mít na pozoru.