Učitel ENFJ

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

5 %

V celé populaci má
typologii Učitel
5% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Preferují harmonii před hádkou
  • Přátelští a dobrosrdeční
  • Skutečný zájem o pocity druhých
  • Často mají široký okruh přátel a známých
  • Jsou výborní v podpoře a pomoci ostatním
  • Vynikající organizátoři
  • Požadují přijetí od jiných lidí

Popis typologie - Učitel

Lidé s typologií učitel (dále jen ENFJ) milují život a mají ho dobře naplánovaný. Práci i zábavu si poznačí do diářea jakmile to mají zapsáno, je možné dát ruku do ohně za to, že to dodrží. ENFJ je v populaci asi 5 procent.

Při posuzování druhých neberou v úvahu současnou realitu jako spíše možnosti, které se dají v lidech rozpoznávat. Projevuje se to v nevšední schopnosti empatie, vciťování a ochotě brát na sebe tíži druhých. Svůj život si organizují s výhledem do budoucna. Spořádaně si organizují své denní, týdenní a jiné programy.

Bývají skvělými přirozenými vůdci. Jejich talent pro vedení se uplatní stejně dobře v pracovních skupinách, jako v zájmových spolcích či partě kamarádů zaměřených na společenský život. ENFJ mají ten typ charismatu, kterému se jiní snadno a ochotně podřizují. Část jejich "tajemství " souvisí s tím, že mají lidi opravdu rádi, hledají v nich vždy to lepší a pokládají je za svou prioritu.

Kombinace výkonnosti a šarmu jim zpravidla zajišťuje značnou popularitu, ať jsou kdekoli a v jakékoliv roli. Jsou totiž stejně dobrými vůdci jako řadovými příslušníky. Mají dar vymýšlet pro členy své skupiny smysluplné činnosti, přiřazovat lidem role "šité na tělo". ENFJ si cení spolupráci a sami rádi spolupracují.

Vyzařuje z nich zájem a ochota pomoci, takže jiným nepřichází zatěžko obracet se o radu v nejrůznějších záležitostech a jen zřídka bývají odmítnuti. Jsou mimořádně tolerantní, málokdy kritičtí a vždy se jim dá důvěřovat.

Na druhé straně, někdy se nedokážou ze svého vztahu vymanit i po tom, co ztratil svůj původní smysl. Někdy svůj zájem o druhé přeženou a nemají čas na sebe. Mívají sklon idealizovat si vztahy, někdy až do takové podoby, že je to neslučitelné s lidskou přirozeností. Protože se umí vcítit do pocitu jiných, předpokládají to i u druhých. Když však zjistí, že nebyli tak pochopeni a přijati, jak se jim zdálo, bývají v rozpacích, překvapeni a někdy i ublíženi.

Zdá se, že neví co je tréma a neváhají veřejně vystoupit, kdykoli to pokládají za nutné a to bez ohledu na velikost osloveného publika.

Stává se jim, nejčastěji na prahu středního věku, že začnou být nevysvětlitelně nespokojeni se svým dosavadním životem, kariérou či manželstvím. Není u nich neobvyklé, že přistupují k radikální změně, která všechny ohromí. Pro ENFJ je příznačné, že mohou vyniknout ve více povoláních. ENFJ jsou jako bublinky v sodovce - nemusí jich být mnoho, ale bez nich to prostě není ono.

Slabinou ENFJ a ESFJ je například nechuť k složitým logickým analýzám, které vyžadují pečlivou a pracnou preciznost. Pokud tuto racionálnější stránku zanedbají, mohou ve stresových situacích nečekaně explodovat ve formě silných výbuchů kritiky, často nelogické, nekonzistentní, nenormální a mnohdy i nespravedlivé. Nevyvinuté a nekultivované myšlení může způsobit, že bezvýhradně přijmou nějakou ideologii nebo systém ideologií jako celek bez toho aby ji hlouběji pochopili.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.