Vizionář ENTP

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

5 %

V celé populaci má
typologii Vizionář
5% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Inovativní 
  • Velmi kreativní, plní nápadů 
  • Výborní vypravěči 
  • Rádi si povídají o různých tématech s lidmi 
  • Kladou velký důraz na znalosti 
  • Nelíbí se jim plány a rutina 
  • Jsou dobří ve vedení druhých 
  • Nejsou rádi kontrolováni 
  • Jsou příliš logičtí

Popis typologie - Vizionář

Vizionářů (dále jen ENTP) je v populaci asi 5 %. ENTP bývají schopni odhalit vazby a souvislosti, které si před nimi nikdo nevšiml. Jejich povaha je náchylná k rychlým idealistickým vzplanutím. Jsou schopni vyprodukovat více možností řešení, než je možné nebo únosné uskutečnit. ENTP se nechtějí svých oblíbených nápadů jen tak vzdát a nebývají schopni ani ochotni je komukoliv přenechat. Když se vrhnou do nějakého projektu nebo akce, bývají schopni se do ní zcela ponořit a na nic jiného nemyslet. Když je nějaká činnost skutečně pohltí a ENTP bývají k tomu náchylní, mohou zcela zapomenout na své fyzické potřeby a pohodlí, mořit se a živořit na uzeninách nebo jiné nehodnotné stravě, zanedbávat hygienu i své okolí, dokud si skutečně neublíží, nebo dokud nedovedou práci ke určitému konečnému stavu.

Nejlépe se jim daří, když mají zvládat vrcholně náročné úkoly, při jejichž řešení je nutný důvtip a improvizace. Bývají vynikajícími analytiky a libují si ve složitých a komplexních situacích. Pro druhé bývají také zdrojem inspirace a jejich entusiasmus je nakažlivý. Když se do něčeho skutečně pustí, bývají takříkajíc natolik "zamilovaní" a tak velmi přesvědčeni o správnosti svého počínání, že jejich schopnost ignorovat normy, zavedené postupy, tradice a autority je až odzbrojující. Avšak v každém dalším opakování téže věci chtějí mít alespoň kousek něčeho nového, nějaký originál. ENTP mívají nejrůznější koníčky a znalosti v celkem neočekávaných oblastech. O nich se s okolím velmi nedělí. Mívají velkou vitalitu, rádi si užívají života, smějí se, jsou rádi ve společnosti. Zajímají se o okruh svých přátel, jejich názory, myšlenky, nápady.

Pro ENTP není těžké udělat si několik nepřátel. Protože potřebují čelit výzvám aby si udrželi patřičnou hladinu vlastního zájmu, občas provokují i druhé. Kromě zmíněné přelétavosti od úkolu k úkolu, tendenci k předčasné ztrátě zájmu jakmile jsou otázky vyřešeny, si ENTP musí dát pozor nejméně na tři věci: První je kultivace jejich vlastního usuzování. Nejeden ENTP si vylomil zuby na neuskutečnitelných projektech nebo si vysloužil nemilost tím, že nedotáhl věci do konce. Za druhé, protože jsou svým způsobem vzácní, zvyknou se zabývat sami se sebou a mít někdy problémy ve vztazích k druhým. Různé náhodné události a nevinné výroky si vykládají negativně a vytržené z kontextu. Zatřetí, nutkavá tvořivost je tlačí k tomu, aby své nápady prezentovali mnohdy nevhodným lidem nebo v nevhodnou chvíli. Je pro ně obtížné si trochu počkat, takticky a diplomaticky si věci načasovat. "Dobří" ENTP bývají většinu času pro své okolí neodolatelně přitažliví, protože lidé z nich cítí velkou energii, kterou dokázali zkrotit a nasměrovat ve prospěch cílů, na kterých pracují.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.