Interpret ESFP

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

13 %

V celé populaci má
typologii Interpret
13% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

 • Optimističtí 
 • Přátelští 
 • Vyhledávají nové zkušenosti 
 • Spontánní a někdy impulzivní 
 • Mají rádi fakta a konkrétní informace 
 • Nesnášejí teorie a abstraktní informace 
 • Společenští 
 • Rádi se stýkají s lidmi 
 • Soustředěni na současnost 
 • Mají rádi různorodost, nesnášejí monotónnost

Popis typologie - Interpret

Všichni ESP (Interpret, Dynamo) bývají praktičtí a věcní lidé, přizpůsobiví realisté s obrovskou schopností přijímat a užívat si svět takový, jaký je a netrápí se tím, jaký by mohl být. Zároveň jsou ESP bez předsudků, vstřícní k názorům jiných, trpěliví, tolerantní lidé, se kterými se snadno vychází.
Obecně se ESP může projevit třemi způsoby:

 1. Nadáním pro stroje a mechanismy, mistrovským zvládnutím nástrojů a materiálů v umění či řemesle nebo ve schopnosti vyznat se v kvalitě, barvě, složení, technologických vlastnostech nejrůznějších věcí.
 2. V dovednosti získat různá fakta a podrobnosti i ze skutečností, které jsou na první pohled dost nesouvisející, zapamatovat si je a umět je použít.
 3. V soustavné citlivosti na požadavky situací, kdy jsou okamžitě připraveni reagovat na ně přiměřeným způsobem.

Znalosti musí mít konkrétní podobu. Nedají se podle nich získat na přednášce či z příruček, ale ponořením se do činnosti.

Interpreti (dále jen ESFP) jsou přívětiví, osobně okouzlující, výřeční a pro jejich kladný vztah k lidem se s nimi snadno vychází. Jsou ze všech typů nejvelkorysejší a bývají vyhledávanými společníky, kamarády a partnery. Podobně jako ESTP jich je asi 13 %. Liší se od nich tím, že se dokážou vcítit do rozpoložení jiných lidí. Bývají přirozeně přátelští a otevření, nacházejí v lidech většinou to lépe a dokážou to v nich i probudit.

Nesnesou dlouho izolaci a samotu a proto při každé příležitosti hledají společnost. Rádi se dobře oblékají, pestře jedí, baví je, pokud mohou připravit i něco jiným. Mají sklon jednat impulzivně, což z nich dělá lehčí terč pro různé svádění nebo podvody. Snadno podlehnou reklamě a různým propagačním kampaním.

Jako kolegové, nadřízení, rodiče a přátelé bývají ESFP přátelští, zábavní, zdrojem inspirace a vzrušení. Pokud však nastanou problémy, napjatá situace, časový či jiný tlak, začnou být neklidní a nejraději by se viděli někde jinde. Mají prostě nízkou toleranci vůči stresu. Spíše než by dávali najevo nespokojenost vůči stavu věcí, dělali rozruch nebo se aktivně stavěli na odpor, předstírají, že o ničem nevědí, nebo že se jich to netýká a co nejdříve se snaží z věci vyvléci.
I v dospělém věku zůstávají ESFP do značné míry hravými dětmi, nemají problém se zapojovat do jejich her, různé s nimi "blbnout" a vyvádět.

Dochvilnost a důslednost nebývá jejich nejsilnější stránkou. Nezapomínají ale na společenské události, jako jsou svátek a narozeniny a výročí těch, které mají rádi. Často jsou první, kteří mají různé fámy.
Nebývají nejsilnější v logické analýze a nemají vyvinutou schopnost pozitivně a konstruktivně kritizovat. V každém případě se v jednání silně opírají o svou vlastní a velmi osobní zkušenost, přičemž prokazují silný smysl pro realitu a osvědčují značnou dávku toho, čemu se říká "zdravý" nebo "selský " rozum.

Jejich skvělé interpersonální dovednosti ale často fungují, pokud jim druzí nesejdou z očí. Vztahy jsou reálné, pouze pokud jsou konkrétně zde a nyní. Nemají v oblibě učené a teoretické záležitosti či abstrakce. Jejich výskyt ve vědeckých kruzích je vzácný, protože jim někdy unikají souvislosti, nevidí "velký obraz" a pro stromy les. Nemusí vždy nahlédnout důsledků svých činů.

Bez rozumně rozvinutého introvertního cítění, které jim poskytuje soustavu hodnot, pocit sebeúcty a vnitřní řád, se mohou chovat jako společenští chameleoni, bez vlastního názoru, bez schopnosti přizpůsobit se momentálním okolnostem. Nemívají trpělivost s informacemi nebo činnostmi, které nesouvisejí s jejich momentálními zájmy nebo dovednostmi. Mohou se někdy jevit jako povrchní lidé, kteří od sebe odhánějí všechny hlubší starosti a problémy.

Protože jejich hlavním cílem je konkrétní požitek, je podle toho také orientována jejich morálka. To neznamená, že by tito lidé byli nutně pouze lascivní, přízemní požitkáři. Jejich touha může vyústit do estetických forem znalectví umění. V osobním a profesním životě se pod slupkou příjemného člověka může skrývat amorální a nelítostný člověk se sklony k chorobné žárlivosti nebo s patologickou dispozicí ke zneužívání lidí a věcí pouze pro své vlastní potřeby.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.