Supervizor ESTJ

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

13 %

V celé populaci má
typologii Supervizor
13% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Praktičtí a realističtí 
  • Spolehliví 
  • Sebevědomí 
  • Těžce pracující 
  • Tradicionaličtí 
  • Rádi vedou lidi 
  • Velmi strukturovaní a organizovaní 
  • Pohybují se ve standardech 
  • Velmi se jim nelíbí neefektivnost a dezorganizace 
  • Hledají podobně smýšlející lidi

Popis typologie - Supervizor

Supervizorů (dále jen ESTJ) je v populaci zhruba 13 %. Bývají v úzkém kontaktu s realitou, dobře znají své okolí jak domácí, tak i pracovní.

Většinou příliš nedůvěřují své intuici a signálům svých citů. Bývají hrdi na to, že se nedají "opít rohlíkem" a že nenaletí na kdejakou reklamu. Než se rozhodnou v něčem angažovat, udělají si nejprve velmi podrobný průzkum.
K úspěšnému fungování potřebují mít rozumné důvody a pevné postupy. Řídí se pravidlem "dvakrát měř a jednou řež". Mají rádi činnosti, v nichž mohou ihned vidět hmatatelné výsledky. Nebaví je přeměňovat abstraktní teorie v v praktické činy. Jsou vynikajícími organizátory a rodilými manažery spíše ve smyslu administrátorů či předáků, kteří nevyjednávají než přirozených vůdců a věrozvěstů.

Vědí sestavovat procesy a procedury, dávat dohromady detailní instrukce a návody. S trochou nadsázky se dá říci, že mají nejraději "kuchařky", které si ale často chtějí přizpůsobit po svém. Dělá jim dobře, když se věci dělají tak, jak se mají - prostě správně. Nemají příliš trpělivost a porozumění pro ty, kteří nevěnují dostatečnou pozornost a péči těm detailům činností, které podle nich zcela jasně vyplývají ze zkušeností a znalostí těch, kteří podobné činnosti vykonávali před nimi.
Myšlení ESTJ je hierarchické. Dokážou si vytyčit pevné priority a řídí se jimi. Řeší jednu věc po druhé podle důležitosti. Ctí hierarchii i v tom, že jsou loajální vůči institucím, ke kterým patří.

Jsou spolehlivými a obětavými partnery, zaměstnanci či dobrovolníky. Je jim jasný systém nadřízenosti a podřízenosti a nedělá jim problém v něm fungovat - ani jako nadřízený či podřízený.

Protože uvažují v pojmech struktur, jsou schopni odsunout stranou své okamžité zájmy ve prospěch vyšších cílů nebo obecných zásad. Dokážou se tvrdě rozhodovat a tato rozhodnutí i plnit, i kdyby to mělo znamenat osobní oběti od jich samých nebo od jiných lidí. ESTJ by nikdy od jiných nežádali to, co by nežádali od sebe. Nevýhodou této přednosti může být někdy sklon přikládat větší prioritu a význam institucionálním závazkem před soukromím, což se vítá v práci, ale často se to nesetkává s přílišným pochopením doma.

ESTJ bývají společenští, nevyhýbají se večírkům, oslavám a jiným událostem, kde v lehkém tónu konverzují a překypují vtipem. Nijak se netají svými názory, i když je o to nikdo nežádá.

Pro zajímavost, u tohoto typu bývají největší rozdíly mezi muži a ženami. Muži tohoto typu jsou ze všech nejvíce "chlapáci", jejich názory a humor bývají vyhraněny a dokonce mohou mít nádech věci kategorizovat.
Jsou asertivní, praktičtí, rozhodní a s pevnými postoji, zkrátka lidé, kteří v naší kultuře ztělesňují ochránce a živitele. Měli by ale vědět, že tak, jak málo se většinou mýlí ve věcných soudech, mohou být úplně vedle v názorech na lidi.

Jakkoli jejich ženské vydání nemívá se svou ženskostí problém, mohou být někdy ve svém vnitřním rozporu mezi asertivní rolí rozhodné ženy a jemné až přizpůsobivé manželky či matky. Ženy tohoto typu se častěji než jiné typy mohou věnovat některým tradičně mužským aktivitám. Mohou jako rovnocenné soupeřky hrát s pány tenis, mastit karty, někdy s nimi zajít na pivo a hned neomdlévají, když zaslechnou trošku drsnější slovník.

Jejich prostředím je kontinuita, předvídavost a organizovanost. Rodina, práce a vše další je pro ně něco, co musí být řízeno. Žijí ve světě, kde dobrá práce přináší odměnu a poctivá práce je hodnotou sama o sobě.

Dokážou být houževnatí, trpěliví a pracovat s nesmírnou zarputilosti. Budou mít sklon rozdělit každý projekt do přehledných částí a úseků, které budou krok za krokem postupně zvládat. Tato jejich metoda vysvětluje, proč nenávidí vyrušení a překvapení. Vytržení je vyvádějí z tempa a rytmu, ruší jejich hybnost a orientaci. Pokud je jejich pozornost na chvíli odvedena jinde, není pro ně snadné a samozřejmé opět začít tam, kde přestali. Většinou se musí vrátit někde na začátek a znovu projít všechny kroky, které již absolvovali, mít náležitý "rozjezd", aby mohli pokračovat za ten bod, při kterém byly vyrušení.

ESTJ se projevují již od dětství. Na jedné straně budou protestovat, hádat se, že oni tu pečeni nesní nebo že ještě nepůjdou do postele, ale z dlouhodobého hlediska si váží toho (a jen toho), kdo je k tomu svou nezpochybnitelnou autoritou donutí. Naopak, ztrácí respekt ten, kdo ustupuje a projeví se jako "měkkýš". Někdy to rodiče či zaměstnavatele přivádí do zoufalství, ale ESTJ si jen ověřují, zda se na lidi, včetně šéfů, mohou skutečně spolehnout a zda jsou to lidé na svých místech.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.