Dynamo ESTP

Extroversion - dominantní, směřující pryč, přímočarý, rozhodný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

13 %

V celé populaci má
typologii Dynamo
13% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

 • Společenští 
 • Zábavní 
 • Soutěživí 
 • Dobří v ovlivňování ostatních 
 • Zaměření na akci
 • Žijí pro "tady a teď" 
 • Impulzivní 
 • Adaptabilní a vynalézaví 
 • Silné interpersonální dovednosti 
 • Pozorní se silným smyslem pro detail 
 • Energičtí

Popis typologie - Dynamo

Všichni ESP (Interpret, Dynamo) bývají praktičtí a věcní lidé, přizpůsobiví realisté s obrovskou schopností přijímat a užívat svět takový, jaký je, netrápí se tím, jaký by mohl být. Zároveň jsou ESP bez předsudků, vstřícní k názorům jiných, trpěliví, tolerantní, lidé, se kterými se snadno vychází.

Obecně se ESP může projevit třemi způsoby:

 1. Nadáním pro stroje a mechanismy, mistrovským zvládnutím nástrojů a materiálů v umění či řemesle, nebo ve schopnosti vyznat se v kvalitě, barvě, složení, technologických vlastnostech nejrůznějších věcí.
 2. V dovednosti získat různá fakta a podrobnosti i ze skutečností, které jsou na první pohled dost nesouvisející, zapamatovat si je a umět je použít.
 3. V soustavné citlivosti na požadavky situace, kdy jsou okamžitě připraveni reagovat na ně přiměřeným způsobem.

Znalosti musí mít konkrétní podobu. Nedají se podle nich získat na přednášce či z příruček, ale ponořením se do činnosti.

Díky svému velmi dobře vyvinutému vnímání bývají tito lidé, kterých je zhruba 13 %, okamžitě schopni zaznamenat i nejjemnější změnu či odchylku a tím například dobře odhadnout partnerův nejbližší tah. Z těchto lidí se vybírají nejlepší vyjednavači a napravovatelé nepříjemností. Necítí se vázáni právě platnými předpisy a nařízeními a proto je buď snadno překračují, nebo nacházejí netradiční způsoby, jak si je vyložit ve svůj prospěch. Rozhodují se spíše neosobně, na základě faktů, nikoliv na základě pocitů či hodnot.

Bývají to přitažlivé osobnosti. Oblíbení lidé, kteří se vyznají v mnoha prostředích, mají hodně známých, ale málo přátel. Plánování a příprava jsou pro ně ztrátou času, při čemž jim něco jedinečného ze života může uniknout. Pokud jim zaměstnání neposkytne dostatečný prostor pro balancování na hraně, "hrát vabank", najdou si ho jinde, například v adrenalinových sportech, při hazardních hrách, nebo to vzrušení do svého zaměstnání přinesou.

Zatímco jiní jsou ochotni prokousávat se nudnou knihou jen proto, aby dokončili, co začali, lidé s typologií Dynamo (dále jen ESTP) ji klidně kdykoliv odloží a pustí se do jiné. Bez výčitek se zvednou uprostřed nezáživného filmu, aby alespoň stihli pivo nebo konec filmu, kterého se vzdali.

U všeho, co dělají, se jakoby neustále dívají po svém publiku, jestli to na nich dělá dostatečný dojem. Umí být nelítostnými pragmatiky.

Jsou neocenitelní tam, kde je třeba někoho vyslat do postižené oblasti nebo krize. Jsou schopni dát věci rychle do pořádku a udělají to dokonce s elegancí a stylem. No úřední záležitosti rádi přenechají jiným.

ESTP jde stejně o výsledek jako o způsob, kterým byl dosažen. Jejich silnou stránkou je schopnost dostat se bez velkých okolků k jádru problému. Nemá smysl to u nich zkoušet teoriemi, hned chtějí pragmaticky sáhnout po příčině problému a pustit se do akce. Stejný přímočarý přístup mohou uplatnit i v partnerských vztazích. Šíří kolem sebe vzrušení, napětí a zábavu, ale také jsou nevypočitatelní.

ESTP bývají "děti štěstěny" a často se o nich říká, že mají více štěstí než rozumu.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.