Poradce INFJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

1 %

V celé populaci má
typologii Poradce
1% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Idealističtí 
  • Citliví k potřebám druhých 
  • Velmi kreativní a umělečtí 
  • Rezervovaní 
  • Zaměřeni na budoucnost 
  • Uzavřeni 
  • Mají hluboké vztahy 
  • Rádi přemýšlejí o smyslu života

Popis typologie - Poradce

Poradci (dále jen INFJ) si více než INTJ uvědomují vliv, který mají na lidi kolem sebe. Jejich snahou bývá porozumět smyslu událostí a pozitivně je ovlivnit. Díky svému procítění a osobnímu přístupu nacházejí s druhými řeč snadněji než jiné introvertní typy. I když nevyhledávají popularitu, slávu a funkce, často je bez většího vlastního přičinění získávají. Lidé u nich oceňují jejich schopnost naslouchat, vnímat pocity, atmosféru a vzít v úvahu hodnoty a přání.

I když vědí projevovat upřímný zájem o to, jak druzí myslí a cítí, ze svého vlastního nitra obvykle odhalují jen pramálo. Jakkoli jim leží na srdci blaho jiných, nebývají vzhledem ke své introvertní povaze tak komunikativní jako ENFJ. Bývají to hluboké, složité a uvážlivé osobnosti, které dokážou porozumět a vypořádat se s velmi zamotanými mezilidskými problémy, hlavně, pokud se netýkají jejich samých. Vzhledem k jejich upřímnému zájmu o druhé lidi nám může být jen líto, že jich je v populaci tak málo - kolem jednoho procenta.

Protože mají sklon brát si mnoho věcí osobně, bývají zranitelnější než jiní, což je jedna z příčin jejich uzavřenosti. Můžeme je znát mnoho let, přesto nás mohou jednoho dne překvapit nečekaným rysem jejich povahy nebo životního stylu. Přesto nelze říci, že by to byly záhadní či rozporuplní lidé. Naopak, jsou velmi konzistentní a drží se své osobnostní integrity. Váží si věrnost k hodnotám a zásadám.

Už od školních dob bývají INFJ výkonní. Jsou dobrými studenty s tvůrčími schopnostmi. Studium a později i práci berou velmi zodpovědně. Někdy je brzdí sklon k přílišnému perfekcionismu a do toho, co dělají, často vkládají neúměrně mnoho úsilí a práce. Do poslední chvíle se strachují o výsledek, i když k tomu nemají důvod. Nederou se většinou do popředí, ale dokážou uplatnit svůj vliv v pozadí, například jako "šedé eminence". Pokud má někdo zjevnou schopnost chápat psychické jevy lépe než jiní, bývají to především INFJ. Je pro ně příznačné, že mají velmi silnou schopnost empatie, vcítění se do pocitů druhých. Jakýmsi šestým smyslem dokážou v jiných lidech přesně vycítit jejich dobrou nebo špatnou povahu, i když nejsou schopni vysvětlit, jak ke svému poznatku došli.

INFJ nebývají rádi posly špatných zpráv. Naopak, dělá jim dobře, když mohou jiných potěšit a mají snahu přispívat tím nejlepším, co v nich je. Jsou rádi, když mohou souhlasit. Rozpory nebo jejich možnost obyčejně prožívají bolestně, protože je pokládají za destruktivní. Jakákoli forma konfliktu a nesouladu, ať už otevřeného nebo skrytého, bývá pro jejich psychiku nesmírně zničující a nejsou schopni dlouhodobě takový stav snášet. To může dospět do takového stavu, že si budou dobré zprávy vymýšlet, popírat existenci konfliktů a tak se zamotávat do svých fikcí, že přestanou odlišovat myšlenky od reality a lhaní od pravdy.

Mívají ohromnou představivost a obrazotvornost nespoutanou s realitou. Mohou na své okolí působit geniálním, někdy až mystickým dojmem. Nevázaná imaginace jim umožňuje vytvářet procítěná, propracovaná a esteticky dokonalá umělecká díla, která mohou mít podobu hudební, poetickou či prozaickou, dramatickou, ale i matematického či fyzikálního systému, stejně jako i pedagogickou.

Dá se říci, že ze všech typů jsou INFJ nejpoetičtější a nejromantičtější. Nemohou si pomoci, sní o emocích, fantazii a vizích, které jsou daleko za hranicemi konvenčního uvažování.

INFJ si za zaměstnání vybírají místa, kde se sice intenzivně setkávají s lidmi, ale pokud možno jednotlivě, protože davy jim nesvědčí. Mohou být terapeuty všeho druhu, psychiatři či psychologové. Pro hloubku je může lákat i duchovní sféra, mohou se dát na psaní. Metafory v psaném i mluveném projevu jsou jejich oblíbenou pomůckou a dokážou je používat s neobvyklou elegancí a vyjadřovat jimi i jinak nesdílné skutečnosti.

Ne vždy dobře se vyrovnávají s nepřízní osudu a s kritikou, protože jsou náchylní brát ji velmi osobně, ne jako objektivní posudek jejich práce. Negativní hodnocení je snadno zraní, pokud ho je neúměrně mnoho, přičemž pro to, co znamená "neúměrně mnoho", mají dost měkkou definici. Naopak, pozitivně reagují na ocenění a chválu a sami obě často využívají jako prostředek motivace jiných. Pokud jsou nuceni být v prostředí, které vnímají jako chladné, necitlivé až nepřátelské, ztrácejí sebedůvěru, zmocňuje se jich melancholie, dokonce mohou začít i fyzicky chřadnout či onemocnět. Takovým prostředím může být například internát či základní vojenská služba.

INFJ mají asi ze všech typů nejsilnější predispozici k sebevraždě: intenzivní vnitřní život, bohaté city a usuzovací schopnost hledět příliš daleko a přitom nevidět žádné východisko.

Jako partneři ale i spolupracovníci, nadřízení či přátelé bývají INFJ neokázale věrní a oddaní. Dbají o pocity pohody, starají se o prostředí, snaží se, aby bylo i jiným pohodlné, útulné, přívětivé, upřímně se zajímají o zdraví jiných i o jejich psychickou vyrovnanost.

V otázkách svých přesvědčení a citů se často projevují nepřímo, v náznacích, jako kdyby se spoléhali, že druzí lidé si všechno domyslí. Přílišná otevřenost z druhé strany je může odradit a zarazit, zejména pokud se týká něčeho, co mají rádi. Raději dávají přednost symbolům, náznakům, zmínce či metafoře, než přímočarému popisu. Okruh jejich přátel bývá omezený, trvalý, relativně uzavřený a vztahy v něm jdou velmi do hloubky.

Pro to, aby rezervoár jejich bohatých vnitřních schopností mohl být prospěšně využit, bývá užitečné, pokud mají ve svém okolí extrovertní osobu. Jinak se může stát, že bohatý svět jejich vnitřních nápadů a představivosti zůstane skryt. Ti, kterým se podaří dostat k INFJ do důvěrné blízkosti, bývají někdy až zoufalí z toho, kolik je v nich utajeného bohatství. Dokážou v sobě vytvářet tak dokonalé a přitažlivé imaginární vnitřní světy, že ty skutečné jej pak často nezajímají. To na jedné straně dává lidstvu například nesmrtelná umělecká díla, ale na druhé straně to nebývá nejvhodnější průvodce praktickým životem.
INFJ sice nebývají tak logicky kritičtí k názorům, které se jim "nehodí", ale zato mívají mimořádnou tendenci obklopovat se lidmi, kterých argumentační schopnosti bývají slabší než jejich vlastní, což jim dává příležitost získávat souhlas okolí a možnost ovlivňovat osudy druhých svými radami.

Obecně platí, že INFJ jsou velmi vzácní lidé, výskytem i vlastnostmi, bez jejichž často nenápadného, ale nenahraditelně pozitivního působení by náš svět byl mnohem horší a hrubší.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.