Léčitel INFP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
iNtuition - inovativní, vizionářský, myslící do budoucna, odvážný
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

1 %

V celé populaci má
typologii Léčitel
1% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Loajální a oddaní 
  • Citliví na pocity 
  • Přátelští, starostliví a zajímají se o druhých 
  • Mají silné komunikační dovednosti 
  • Preferují pracovat samostatně 
  • Váží si blízké vztahy 
  • Zaměřují se na "velký obraz", ne na detaily

Popis typologie - Léčitel

Pokud o nějakém typu platí "tichá voda břehy mele", je to právě Léčitel (dále jen INFP). Bývají to klidní, uvážliví, nevtíraví a většinou velmi příjemní lidé. Dokážou se svými blízkými jejich záležitosti silně prožívat, s intenzitou, se kterou bychom se u jiných typů jen těžko setkali. K několika opravdu blízkým lidem si dokážou vytvořit velmi hluboký až vášnivý vztah. V něčem si INFP mohou být velmi podobní INFJ. Důležitou roli v jejich životech a vztazích hrají symboly. Jejich chápání reality může být až mysticky kosmické. Většina INFP by asi nepopsala svou životní orientaci takovým radikálně metafyzickým pojmem, ale mnozí z nich by asi souhlasili s tím, že v přírodě a ve vesmíru je jakýsi řád, záměr, který je třeba cítit a žít s ním v souladu. Jsou to oni, kteří budou nejvíce nakloněni názoru, že "existují věci mezi nebem a zemí".

Mohou být ve svých postojích izolováni, v neposlední řadě i proto, že jejich výskyt v populaci se pohybuje kolem jednoho procenta.

INFP mívají hluboký smysl pro čest, který pramení z vnitřního světa jejich hodnot. Kulturní archetyp INFP je princ z pohádky, který bez ohledu na nebezpečí bojuje proti zlu. Abychom je pochopili, musíme porozumět tomu, o co jim jde, neboť oběti, kterých jsou schopni přinést pro to, v co věří, neznají hranice. Ve svém životě stále usilují o jednotu, jednotu těla a duše, emocí a intelektu, srdce a hlavy. Na rozdíl od ISFP, kteří se umí pohroužit do fyzické aktivity nebo tělesných požitků, intuice tohoto typu je nijak neposouvá k nějaké akci, ale může se leckdy spokojit s pochopením a interpretací s ohledem k potenciálu v ideálech, které vyznávají. Těžko však snášejí a nesnadno se vyrovnávají s odchylkami a úchylkami všeho druhu a dokážou být nelítostní vůči odpadlíkům a kacířům, i když právě oni se jimi snadno stávají. Hluboké zaujetí pro pozitivní a dobré až spásonosné cíle však způsobuje, že bývají také velmi vnímaví vůči zlu a vůbec vůči všemu temnějšímu, co je na světě.

Občas mohou tyto typy, jinak "tiché vody", podlehnout svodům a v myšlenkách, ale i doslova se překvapivě vydat "jinam", například náhle změnit zaměstnání, opustit svůj obor, rodinu či náboženství. Rozhodují a hodnotí v pojmech jako krásný - ošklivý, dobrý- špatný, příjemný - nepříjemný či morální - nemorální a ne v kategoriích logiky.

I v partnerských vztazích mohou INFP prožívat více lásky a vřelosti, než kolik vědí dát najevo. Je pro ně obtížné popovídat si o problematických bodech vzájemného vztahu, které mohou vzbudit nesouhlas. Raději doufají, že se problém "nějak" vyřeší. Někdy si věci "vyříkají" sami v sobě a své blízké postaví před hotovou věc: "Rozhodla jsem se, že půjdeš studovat.", "Dnes jsem dal výpověď." apod. Většinou však lidé tohoto typu naplňují ideál milujícího partnera, možná trochu chaotického, někdy tichého a nerozhodného, každopádně ale oddaného, ideál, který více odpovídá ženám než mužům.

Rádi poslechnou volání o pomoc, kterou jsou schopni a ochotni poskytnout i za cenu značných obětí. Podobně jako ISFP se někdy mohou předvádět a být dobrými herci. Mohou to být vynikající komici, zpěváci, konferenciéři či moderátoři, a tak se svému méně znalému okolí mohou jevit jako extroverti, kterými nejsou. Po svých veřejných vystoupeních pak zpravidla potřebují dostatek soukromého času, aby načerpali a obnovili energii a "dobili baterie".

Protože jako introverti jsou nejraději ve vnitřním světě svých skutečných a imaginárních pravd, může se jim stát, že jsou opakovaně souženi rozporem mezi svými ideály a tím, k čemu se skutečně v životě dopracovali. Mohou si připadat jako někdo, kdo na to či ono nestačí, i když objektivně nejsou o nic horší než druzí lidé.

Pokud mají být v životě úspěšní, musí být schopni vyvážit svou snahu být užiteční se sklonem k perfekcionismu, k dokonalosti, které ale nejsou nikdy schopni dosáhnout. Musí vědět, kdy říci "dost " a jít na věc, místo toho, aby ji stále vylepšovali. Potřebují zpravidla k sobě někoho, komu se mohou svěřit a kdo zároveň dá pozor na to, aby včas odpověděli na dopis, odeslali v termínu fakturu a nezapomněli si vybrat dovolenou.

Protože jsou vinou svého nepříliš rozvinutého myšlení nevybíraví k přijímání informací, mohou být jejich cíle zcela scestné. Dokonce mohou mít dojem, že jsou povzneseni nad morálku a tradici.

Jelikož IFP (Léčitelé, Skladatelé) nemají rádi otevřené konflikty, bývají jejich vzpoury tiché a nenápadné, avšak o nic méně tvrdohlavé. Mohou dosáhnout pasivně agresivní a manipulativní podoby. Donekonečna odkládají to, co se od nich chce, marní čas zbytečnostmi, vymýšlejí si, někdy i lžou a doufají, že jim to projde.

Potřebují pracovat na něčem nebo pro něco, o co jim skutečně jde. Pokud mají takový ideál, a pokud se jim podaří dobře rozvinout vnímání, aby dokázali realisticky rozpoznat případné problémy a možnosti, mohou být ohromně úspěšní a dosáhnout značné sebedůvěry.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.