Skladatel ISFP

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Feeling - pečlivý, velkorysý, citlivý, pečující
Perceiving - nezaujatý, přizpůsobivý, spontánní, nestálý

5 %

V celé populaci má
typologii Skladatel
5% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Silné uvědomování si svého prostředí 
  • Preferují konkrétní, praktické informace 
  • Nemají rádi abstraktní, teoretické informace 
  • Jsou rezervovaní a tiší 
  • Rádi se učí na praktických příkladech 
  • Mají silnou potřebu osobního prostoru 
  • Nemají rádi hádky a konflikty

Popis typologie - Skladatel

Skladatele (dále jen ISFP) zajímá především konkrétní skutečnost. Dokážou poznat, co situace vyžaduje a odpovídajícím způsobem odpovědět. ISFP, kterých je v populaci 5 %, mají v oblibě umění. K tomuto typu patřilo mnoho nadaných malířů, skladatelů, dirigentů či tanečníků.

Není jim blízké hledání hlubokých významů, nezajímá je abstrakce, věda a teorie, ani služba, tradice a pravidelnost. ISFP se nepřipravují ani neplánují, oni věci prostě dělají. Pokud pocítí vnitřní podnět, přimknou se k němu jako magnet, jsou do něj staženi jako do víru. Když je "mistr" ochoten hodiny "cvičit", aby dokonale zvládl klavírní koncert, není to pro něj v pravém smyslu příprava, něco, co obětuje pozdějšímu brilantnímu výkonu před publikem. Už toto je pro něj "samotná činnost", která bývá pro ISFP nedílnou součástí představení. Když jsou docela pohlceni tím co dělají, mají sklon nemyslet na důsledky, nepociťovat únavu, bolest nebo nevnímat nebezpečí.

ISFP se většinou nepokoušejí stát mistry slova, ať už mluveného nebo psaného, vzácně trénují své rétorické dovednosti nebo literární styl. Řeč je pro ně příliš abstraktní, raději mají prst na tepu života. Jde zde o řeč a ne o jazyk. Jazyk je pro ně dostatečně konkrétní a proto mohou být například vynikajícími překladateli. Pokud se někteří z ISFP stane spisovatelem, změní literaturu tak, že po něm se už nedá psát tak jako předtím. Velká část skladatelů nebo vynikající baletní sólisté byli tohoto typu. Do tohoto typu se dají zařadit herci, kteří hrají charakterové postavy, velké množství tragédů či komiků. Jsou mezi nimi také sportovci, hlavně v individuálních disciplínách. Nejznámějším z ISFP byl Elvis Presley, na kterém se dá ilustrovat další příznačná vlastnost. Své bohatství, společenský status věnoval tomu, aby své okolí přizpůsobil svému ideálu a jeho úplné pohroužení se do tohoto umělého světa se stalo legendárním. Téměř každé rozhodnutí s úlevou přenechával lidem kolem sebe, hlavně svému manažerovi Parkerovi. Nestaral se o své výdaje, neměl ponětí, zda a jak jsou placeni členové kapely a stále méně se omezoval ve své rostoucí poživačnosti, která ho nakonec i zabila.

ISFP bývají instinktivně lákáni ke všemu, co je přírodní, přirozené a současně velebné a rustikálně jednoduché. Bývají rádi sami v divočině a příroda jim bývá nakloněna. Vynikající jsou v zaměstnání, kde mohou uplatnit schopnost vnímat nepostřehnutelné signály. Mnozí si umí dobře porozumět se zvířaty, někdy i velmi divokými a nebezpečnými, jakoby rozuměli jejich řeči a jsou schopni si s nimi vybudovat vztah vzájemné důvěry. Osvědčuje se to například ve veterinární medicíně nebo v povolání ošetřovatele v ZOO. Rádi se také věnují řemeslům, včetně uměleckých, protože jejich ruce bývají výmluvnější než slova. Je pro ně snazší své bohaté city a pocity vyjádřit spíše skutkem než vyslovit. Jsou to ty typy herců, hudebníků, umělců či sportovců, kteří utíkají do ústraní, sotva opustí pódium, vytrvale odmítají novináře, žádající rozhovory a obrazně i doslova se opevní ve svém soukromí.

Jejich vlídnost, pokud je v souladu s jejich hodnotami, dokáže být bezpodmínečná a bezbřehá. Bývají vnímaví vůči bolesti a utrpení jiných a nezaváhají, pokud mohou pomoci.

ISFP mají sklon žít alternativním způsobem života, který vyjadřuje jejich kritický odstup od většinové společnosti. Jsou nadprůměrně zastoupeni mezi squatery, ekologickými aktivisty, pacifisty, makrobiotiky či vyznavači minoritních náboženství.

Zatímco ISTP dělají z nástrojů své prodloužené ruce, ISFP se mazlí s barvami, čarami, látkami, odstíny. Vábí je harmonický pohyb, dotek, pohled či sluchový vjem. Jejich navenek obrácené smysly se zdají být senzitivnější než u druhých. Proto mohou být například degustátory.

Pokud bylo v souvislosti s ISFP použito slovo "řemeslo", nehodí se na ně v nejužším slova smyslu nějaké cechovní dovednosti. Pro ně je autentické pojetí to, které zdůrazňuje mistrovské zvládnutí profesních dovedností a současně bere v úvahu i to, že je pro ně svobodným uměním, kde každý další krok je dalším "stupněm volnosti." Důležité pro šířku jejich volby povolání je, aby dokončili školu, což je právě pro ně obtížné, protože škola jako instituce jim nabízí velmi málo z toho, co by je zajímalo a neburcuje jejich specifický druh inteligence.

Přemístit ISFP někam, kde musí provádět rutinní, nevzrušivě a stále se opakující činnosti podle pevných pravidel je pro ně skoro jako vězení. Aby byli spokojeni a výkonní, musí mít naopak možnost volby a proměnlivou činnost a musí být chváleni za to, jak to zvládají.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.