Inspektor ISTJ

Introversion - nezávislý, samostatný, zdrženlivý, vyrovnaný
Sensing - praktický, zručný, tradiční, detailní
Thinking - logický, věcný, pragmatický, racionální
Judging - organizovaný, strukturovaný, rozhodný, vytrvalý

6 %

V celé populaci má
typologii Inspektor
6% lidí.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.

Základní charakteristika:

  • Zaměření na detaily a fakta 
  • Realističtí 
  • Více je zajímá přítomnost než budoucnost 
  • Jsou pozorní, ale trochu subjektivní 
  • Zajímají se o vnitřní svět 
  • Jsou logičtí a praktičtí 
  • Uspořádaní a organizovaní

Popis typologie - Inspektor

Tento typ je zastoupen v populaci šesti procenty. Jsou to lidé popisováni obvykle jako "rozumní", racionální, spíše neosobní, mimořádně realističtí a spolehliví. V praktických věcech jsou rozhodní, nemají od slov daleko k činům. Nicméně mezilidské dovednosti jako takt nebo empatie nepatří k jejich silným stránkám. Mají sklon občas si neuvědomovat důsledky svých rozhodnutí a činů pro druhé. Inspektoři (dále jen ISTJ) jsou pilíře, o které se dá opřít. Slovo, kterému opravdu rozumějí, je povinnost. Muži by byli raději, kdyby ženy nemusely pracovat a staraly se o děti a domov, ale jejich zaměstnanost tolerují, pokud co nejméně koliduje s jejich domácími povinnostmi. K ženám se mají sklon chovat s přehnanou galantností.

ISTJ někdy rozvíjejí své posuzování jen do té míry, aby odlišili jednotlivé podněty jeden od druhého, aniž by je dávali do souvislosti se svými vlastními potřebami a nároky, které budou klást na druhé. Pokud nedospějí dál, mohou se z nich stát zoufale nepružní a nepřizpůsobiví lidé. Stává se to, když ve snaze být stálí a pevní se místo logického extrovertního myšlení obracejí k introvertnímu cítění.

ISTJ ctí hierarchii doma, v práci i mezi přáteli. Muži jsou spíše patriarchálně založeni, jako podřízení v zaměstnání jsou srozuměni s autoritou, někdy až do té míry, že se mohou zdržet vlastní iniciativy, dokud není "posvěcena" shora. Nesnášejí, když jim někdo odporuje a nedodržování pravidel. V nadřízeném postavení mohou někdy vystupovat jako pedantní puntičkáři. Jasně stanoví pravidla chování pro podřízené i pro děti a budou vyžadovat jejich zachovávání. Odbojné povahy to s nimi budou mít těžké - a naopak.

ISTJ si nepotrpí na okázalost - je podle nich nevhodná ve všem: v hovorové řeči, v oblékání, v životním stylu, v jídle, pití či ve výběru partnera. V práci i doma mají rádi úhlednost, umírněnost, spořádanost a účelnost. Pro své střídmé potřeby si zařizují věci tak, aby vydržely, byly praktické, funkční a kvalitní, ne takové, které jsou právě v módě. Často se sdružují do různých organizací, klubů, spolků, někdy výhradně pánských nebo dámských. V takové společnosti někdy upustí od své škrobenosti a dokonce i změní svůj obvyklý způsob vyjadřování. Potrpí si na pravidelné rituály při různých příležitostech, jubileích.

ISTJ nebývá snadné pochopit. Vzhledem k tomu, že bývají tišší, rozjímaví, zodpovědní, chtějí být dobře připraveni než cokoliv podniknou, mohou lidem připadat jako úzkostlivě pečliví, jako workoholici bez chuti a zápachu. ISTJ nemají ve zvyku zabývat se svými přednostmi, protože je pokládají současně za samozřejmé a ve svých očích spíše za nedostatečné. Prostě jen důsledně plní své povinnosti a závazky.

Není úplně přesné vidět v nich jen konzervativné lidi a loajální tradicionalisty. ISTJ jsou mistři v postupném, nenápadném ale o to více odhodlaném a tvrdohlavé zlepšování a obměňování. Něco tam upraví, někde zahnou, jinde vyztuží a při tom zachovají to, co je nejlepší, přičemž ani nepostřehnou, jak důvtipně se vyrovnali s přetrvávajícím problémem.

Mnoho z nich mají malé pochopení pro rozmary trhu. Uniká jim, proč se zákazníci rozhodují podle takových těkavých a nepostižitelných hledisek jako je image výrobku, vzhled, balení apod. Pro ISTJ je důležitá solidní konstrukce, hospodárný provoz, spolehlivost a výdrž.

Naštěstí, většina dobrých ISTJ zvládá nedostatek citů v této oblasti a s úlevou přenechávají péči o tyto záležitosti jiným, i když si možná potají myslí, jaká je reklama a všechny ty věci kolem zbytečné.

Jako akčně orientovaní lidé potřebují pevné plány, jasné instrukce a srozumitelné cíle. V takových podmínkách jsou nejvýkonnější. Neznámé věci a nejistá budoucnost v nich může vyvolávat stresy. Schopnost dotáhnout věci do konce a dodělat je včas a s minimem nákladů je pro ně nejlepším doporučením pro vedoucí a odpovědné pozice.

Na jakou práci se hodíš?

Emiero test osobnosti ti to prozradí. Čím delší test si uděláš, tím přesnější odpověď dostaneš.

Přesný test 60 otázek Rychlý test 20 otázek

Po vyplnění testu ti kromě seznamu profesí ukážeme, které osobnosti ve světě mají, nebo měly stejnou typologii jako ty.